czwartek, 1 października 2020

01.10 Międzynarodowy Dzień Lekarzy

Dzisiejsze święto jak niewiele innych zasługuje na obchody, nawet tłumne, właśnie w naszym muzeum. 


Biorąc pod uwagę okoliczności epidemijne symbolicznie wracamy więc z tej okazji do czasów, kiedy powstała Doctor Villa. W tym właśnie roku, 1876, Jan Noskowski w Warszawie wydał po raz kolejny Bajki Lafontaine'a  z rysunkami Gustava Dore.

Wśród nich jest ten uroczy obrazek z ilustracjami :  

BAJKA  XII.
LEKARZE.

Pan konsyliarz Tem-gorzej odwiedzał chorego
Razem z panem Tem-lepiej, swym zacnym kolegą;
I, jak to wśród lekarzy przytrafia się wszędzie,
Tem-gorzej mówił: «umrze,» Tem-lepiej: «zdrów będzie.»
A że każdy odmiennej chciał użyć metody,
Więc chory, dla świętej zgody,
Pana Tem-gorzej jął zażywać leki,
I wkrótce zasnął... na wieki.

Ztąd zaś nowe do sprzeczek wynikły powody,
Bo obaj przytaczali, na swoją obronę,
Ten domyślność, a tamten mikstury wzgardzone.
Jeden mówił: «Wszak zgadłem, choć kolega przeczył,
Że musi umrzeć nasz chory.
— Cóż z tego? mówił drugi; gdybym ja go leczył,
Byłby zdrów do tej pory.»
źródło:https://pl.wikisource.org/wiki/Lekarze

Pamiętając o naszych dawnych mieszkańcach i ich poświeceniu w czasach wojen, kryzysów, epidemii życzymy wszystkim współczesnym medykom zdrowia i samych zdrowych pacjentów.