DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Muzeum "Doctor Villa" w Koszęcinie 


Muzeum „Doctor Villa” w Koszęcinie w organizacji nie jest podmiotem publicznym oraz nie korzysta z dotacji publicznych. W związku z tym nie ma obowiązków wynikających z ustaw dotyczących zapewnienia dostępności osobom o specjalnych potrzebach.


Jednak jako człowiek, pedagog oraz specjalista ds dostępności uważam, że dostępność jest prawem każdego z nas, wszystkich osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych, a nie tylko obowiązkiem organizatora. Dokumentem, który ma dla mnie najwyższą wartość w tym względzie jest Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz Konstytucja RP. Dlatego też będę dokładać wszelkich starań by zarówno treści w internecie jak i wszelkie działania były dostępne dla jak największej grupy odbiorców, w miarę moich skromnych możliwości oraz szerokiej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie (i zwykłej ludzkiej empatii).

Mam nadzieję, że osoby zainteresowane będą mi w tym pomagać sugestiami dotyczącymi zarówno braków w dostępności, jak i najlepszych oczekiwanych sposobów ich zapewnienia.

Każda osoba, która potrzebuje alternatywnego dostępu do prezentowanych treści może zgłosić to drogą elektroniczną na adres muzeumdv@zeslaska.pl


Katarzyna Mańko

Dyrektorka Muzeum


Koszęcin, 19.01.2021


#kulturadostępna #muzeumdostępne #muzeumprywatne