MUZEUM

Muzeum Doctor Villa w Koszęcinie w organizacji jest prywatną apolityczną, ponadpartyjną i ponadwyznaniową instytucją, prowadzącą działalność pożytku publicznego.
Siedzibą muzeum jest Doctor Villa (Dom Lekarza) w Koszęcinie.

Przedmiotem działania Muzeum Doctor Villa w Koszęcinie jest historia i kultura Koszęcina i jego okolic, w szczególności  Doctor Villa, jej mieszkańców i lecznictwa wiejskiego, a także historia i kultura Śląska i dawnej Galicji.

Status muzeum "w organizacji" trwa do momentu otwarcia pierwszej wystawy stałej. 
Do tego czasu muzeum organizować będzie tak jak dotychczas wystawy czasowe i wyjazdowe, prowadzić Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, bibliotekę z czytelnią oraz Ośrodek Praktyk Społecznych i Obywatelskich.  Prowadzić będzie działalność badawczą, popularyzatorską  i edukacyjną. 

Do czasu otwarcia pierwszej stacjonarnej wystawy muzeum nie jest otwarte dla zwiedzających. Wszystkie osoby prywatne, firmy i organizacje, które chcą przekazać darowiznę rzeczową lub finansową, złożyć depozyt, zaproponować wsparcie lub współpracę albo skorzystać z biblioteki proszę o uprzedni kontakt mailowy lub telefoniczny. 

Muzeum powstało z dniem 27 lipca 2017 roku na mocy powołania przez założyciela. 
Pismem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego z dnia 13 listopada 2018r. zatwierdzony został regulaminu instytucji i w tym momencie rozpoczęła swoje formalne życie. 

Muzeum działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987);
2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.);
3) regulaminu oraz dokumentów wewnętrznych. 

 O wszystkich sprawach muzeum decyduje jego założyciel, pełniący funkcję dyrektora.


Dyrektor Muzeum 
Katarzyna Mańko .


Brak komentarzy: