KONTAKT

Muzeum "Doctor Villa" w Koszęcinie (w organizacji)
e-mail: muzeumdv@zeslaska.pl

REGON 383258010
NIP 794 132 71 45
wykaz muzeów MKiDN nr 413 z dnia 2018.12.07

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Mańko
ul. Ligonia 8
42-286 Koszęcin
tel. 506 919 865

Nr konta bankowego:
dla przelewów krajowych: 
BANK PEKAO SA  76 1240 1431 1111 0000 1062 1316

dla przelewów zagranicznych :

BANK PEKAO SA    PL76 1240 1431 1111 0000 1062 1316   SWIFT (BIC) PKOPPLPW
Adres Banku:
Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57,  00-950 Warszawa, Polska  

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z ART. 13 RODO - dotyczy prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania i udzielania odpowiedzi)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum „Doctor Villa” w Koszęcinie w organizacji z siedzibą w Koszęcinie (kod pocztowy: 42-286), przy ul.Ligonia 8
Dane kontaktowe: tel. 506 919 865, email: muzeumdv@zeslaska.pl

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

c) podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.

d) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

e) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Państwa żądania ich usunięcia.

f) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

g) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

h) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie może być prowadzona.

i) W ramach prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

 

Klauzula informacyjna nie oznacza, że zbieramy od Państwa jakieś szczególne, szczegółowe dane osobowe. Przetwarzaniu i przechowywaniu ulegają imię, nazwisko, adres mailowy lub adres korespondencji tradycyjnej lub numer telefonu – dane jakie od zawsze podlegały dokładnie tym samym zasadom wymiany oraz są niezbędne do udzielenia odpowiedzi i kontaktu zwrotnego.