środa, 12 czerwca 2024

ARCHIFEST - podsumowanie, podziękowania

 Za nami pierwszy ARCHIFEST – Weekend Archiwów Społecznych, pierwsza ogólnopolska akcja prezentująca archiwa społeczne, organizowana przez Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów. 

To były trzy dni pełne emocji i bardzo dobrych wydarzeń, podczas których w naszym maleńkim archiwum spotkało się kilkanaście osób, dla których nasza historia i zabytki są ważne, a działalność archiwów społecznych była czymś nowym, ale interesującym, ważnym i przydatnym.

Nasza uwaga skoncentrowała się wokół dwóch tematów – historii kościoła św. Trójcy oraz przeszłości i przyszłości cmentarza ewangelickiego w naszej wsi.

W piątek poprowadziłam spotkanie dla grupy pasjonatów i pasjonatek pracujących nad historią kościoła św. Trójcy w Koszęcinie. Miało formę konsultacji dla grupy, która rozpoczęła działania spontanicznie, z ogromnym entuzjazmem, ale bez wcześniejszego doświadczenia i przygotowania. Osoby uczestniczące przyniosły zebrane przez siebie dotychczas materiały, pamiątki i zdjęcia (między innymi album ze zdjęciami z pogrzebu jednego z mieszkańców, znaleziony na PSZOKu), opowiedziały o procesie w jakim je zdobywali, jak chcą je wykorzystywać, dyskutowaliśmy nad tym jak usprawnić i poprawić poszukiwania, jak uporządkować zbiory i je uzupełniać, skąd pozyskiwać kolejne materiały. 

Pracowaliśmy z przyjemnością przez ponad 3 godziny, w świetnej atmosferze, w której nie zabrakło pysznego poczęstunku i elementów humorystycznych (usłyszeliśmy między innymi nową alternatywną wersję legendy o budowie kościoła) i umówiliśmy się na kolejne spotkania.

W sobotę pod telefonem pracowałam w archiwum nad materiałami, które zostały mi powierzone i nad tym co zostało opowiedziane na tym spotkaniu.

fragmenty albumu ze zdjęciami z pogrzebu Józefa Kaczmarka, znalezionego na PSZOKu

Na niedzielne spotkanie na cmentarzu ewangelickim przyjechali specjalnie mieszkańcy Tarnowskich Gór (jak się na koniec okazało - z korzeniami koszęcińskimi) i Tworoga. Miałam ogromną przyjemność wreszcie osobiście poznać i przedstawić zebranym pana Michała Dramskiego, który jest współautorem strony „portrety przodków”, pasjonatem historii Tworoga i dóbr tworogowskich. 

To było spotkanie o zupełnie innym charakterze. Oprócz wymiany prostych informacji o tym co widzimy i jak to traktujemy postawiłam także na inną formę pracy.

W przestrzeni cmentarza umieściłam instalację, która miała pobudzać do różnych refleksji i prowokować do dyskusji (i jak się okazało wzbudziła również kontrowersje, co było efektem doskonałym) ostatni dzwonek / symbole światła / modlitwa za zmarłych (inspirowana tybetańskimi flagami modlitewnymi) wybrzmiały spontanicznymi, bardzo ważnymi spostrzeżeniami.

Obecna na spotkaniu pani wójt, która wcześniej pracowała w urzędzie gminy, przybliżyła nam historię realizacji „ogrodu biblijnego” i pochodzenie bramy cmentarnej.

Nieustająca burza mózgów jaka się odbywała podczas spotkania prowadziła w różnych, czasem nieoczekiwanych, kierunkach. Wszystkie pomysły, sugestie, uwagi z pewnością nie zostaną zapomniane i pojawią się w przyszłych konsultacjach, które mam nadzieję będą wokół cmentarza prowadzone. 

 

fot. Katarzyna Ochman - Sozańska

Po prawie 2 godzinnym spacerze niemal całą grupą udaliśmy się jeszcze dodatkowo do kościoła św. Trójcy, gdzie po mszy świętej ksiądz proboszcz (wyjątkowo ksiądz proboszcz) opowiadał o kościele i mogliśmy od razu uzupełnić potrzebne nam informacje, o których rozmawialiśmy w piątek. Nie do przecenienia jest udział w takich spotkaniach uczestników o różnym wykształceniu i zainteresowaniach – tutaj od jednej z pań dowiedziałam się między innymi o tym, że jedna ze świętych, przedstawiona na jednym z obrazów, cierpiała na skoliozę :D

Przy tej okazji na otaczającym kościół katolickim cmentarzu obejrzeliśmy także najstarsze groby, o których również rozmawialiśmy w piątek.

Spotkanie niedzielne poprzedziła bardzo dobra rozmowa z księdzem proboszczem parafii ewangelickiej, który nie mógł przyjechać na nie, ale jest bardzo pozytywnie nastawiony do wszelkich działań dotyczących zachowania i popularyzowania dziedzictwa ewangelików naszej dawnej parafii i jest bardzo otwarty na współpracę.

W poniedziałek dotarły do Archiwum książki z Centrum Archiwistyki Społecznej przedłużając tym samym świąteczny weekend o kolejny dzień. Książki są do wypożyczenia, korzystać z nich również będziemy na kolejnych spotkaniach.

 

Publikacje CAS dostępne od teraz w KAS.

 

O ile dla innych archiwów były to spotkania raczej podsumowujące ich działalność, pokazujące zbiory to dla nas był to bardziej nowy początek, nowe otwarcie, w 10 rocznicę działalności Koszęcińskiego Archiwum Społecznego i po 5 latach od założenia Muzeum „Doctor Villa”.

Gorąco dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział i nie mogę się już doczekać kolejnych spotkań.Szczególne podziękowania kieruję do pani wójt gminy Koszęcin Anny Korzekwy- Wojtal za honorowy patronat i obecność na spacerze oraz dla pana wiceprzewodniczącego rady gminy w Koszęcinie Ziemowita Wilka.

Zespołowi Centrum Archiwistyki Społecznej bardzo dziękuje za ten fantastyczny pomysł i za sposób jego realizacji. #ARCHIFEST to jest na prawdę doskonale zapowiadające się wydarzenie :) 

Anonimowej ofiarodawczyni dziękuję za darowiznę wpłaconą "na bibułkę i nożyczki". Dziękuję, że o to widzisz :)

 

Koniec i bomba, a kto nie był ten trąba. 


NIE WYRZUCAJ - NIE NISZCZ - NIE PAL = PRZEKAŻ


Jeśli robisz porządki po zmarłym krewnym, czy w domu, który kupił_ś i nie wiesz co zrobić z dokumentami, gazetami, obrazami, zdjęciami - po prostu się ze mną skontaktuj, ustalimy gdzie powinny trafić.
A takie rzeczy jak zdjęcia i albumy fotograficzne przyjmuję (Muzeum "Doctor Villa" w Koszęcinie/ Koszęcińskie Archiwum Społeczne) nawet bez wcześniejszej weryfikacji i oglądania.

 

 

 

 

  

środa, 5 czerwca 2024

ARCHIFEST - program

 
Archifest. Weekend archiwów społecznych” to ogólnopolska akcja zorganizowana przez Centrum Archiwistyki Społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów. Między 7 a 9 czerwca odbędzie się jej pierwsza edycja. W trakcie trzech dni w prawie 30 archiwach społecznych z 22 miejscowości w Polsce odbędą się różnorodne wydarzenia przygotowane dla lokalnych społeczności – będą to m.in. spotkania, na które mieszkańcy i mieszkanki przyniosą swoje zdjęcia i podzielą się opowieściami o przeszłości okolicy, spacery tematyczne, wystawy stworzone z gromadzonych przez archiwa społeczne fotografii, gry i warsztaty rodzinne.


Co roku 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Archifest jest wydarzeniem stworzonym z myślą o archiwach społecznych, które dbają o lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne. W Polsce działa ponad 770 tego typu inicjatyw. Centrum Archiwistyki Społecznej wspiera oddolny ruch archiwistyki społecznej i popularyzuje wiedzę na jego temat. Pomaga tworzyć nowe archiwa społeczne oraz zachować i trwale zabezpieczyć jak najwięcej świadectw życia społecznego.


Więcej informacji: cas.org.pl


Koszęcińskie Archiwum Społeczne KAS- ia od 10 lat gromadzi, przechowuje, udostępnia, digitalizuje publikacje, książki, wspomnienia, fotografie, dokumenty i na ich podstawie opracowuje i popularyzuje nieznane lub mniej popularne wątki z historii miejscowości i jej okolic.

Zbiór KAS-i jest typowym zbiorem regionalistycznym, dotyczy historii Koszęcina i dóbr koszęcińskich, historii mieszkanek i mieszkańców od czasów najdawniejszych do współczesności. Zawiera bibliografie, bibliotekę regionalistyczną, publikacje i opracowania dotyczące historii lokalnej, dokumenty, fotografie, pocztówki oraz muzealia (kolekcja etnograficzna), przede wszystkim do lat 70tych XX wieku oraz dokumentację współczesną - fotografie i opisy zabytków, filmy, nagrania, wspomnienia, pamiętniki, korespondencje, dokumenty życia społecznego, dokumenty osobiste i urzędowe itd.

KAS, które prowadzę od 10 lat, a od 5 lat w ramach Muzeum „Doctor Villa” w Koszęcinie, jest jednym z tych 26 ( z 770) społecznych archiwów, i jedynym z terenu województwa śląskiego, które wezmą udział w pierwszym ogólnopolskim święcie archiwistyki społecznej.

Z tej okazji przez trzy dni od 7 do 9 czerwca (weekend wyborczy) będę się spotykać z wszystkimi chętnymi wokół kilku tematów z naszej przeszłości, pracować z nimi nad archiwaliami, historią, pamięcią, opowiadać o archiwistyce społecznej i muzeum prywatnym.


Wydarzenie to kieruję przede wszystkim do mieszkańców gminy Koszęcin i gminy Woźniki oraz powiatu lublinieckiego, ale tak na prawdę do wszystkich dawnych i obecnych mieszkanek i mieszkańców gminy Koszęcin i ich potomek i potomków oraz wszystkich miłośniczek i miłośników historii Koszęcina, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

PROGRAM:


Wokół kościółka odpustowego na Trójcy

7 czerwca 2024 (piątek) – grupa zamknięta

W tym roku parafia świętej Trójcy w Koszęcinie obchodzi jubileusz 300-lecia poświęcenia kościoła odbudowanego po nawałnicy. W grupie roboczej złożonej głównie z parafianek i parafian spotkamy się, by pracować nad materiałami dotychczas pozyskanymi, wyznaczymy sobie kierunki dalszych poszukiwań, rozpoznamy możliwe tematy do opracowania oraz rozpoczniemy przygotowania do wydania obszernej publikacji oraz wystawy.


Archiwum Społeczne – archiwum otwarte dla wszystkich

8 czerwca 2024 (sobota), godz. 12.00 – 18.00

Konsultacje telefoniczne dla wszystkich, którzy chcą się podzielić posiadanymi materiałami, pamiątkami lub opowieściami dotyczącymi Koszęcina i okolicy, niezależnie od tego gdzie obecnie mieszkają lub przebywają. To czas na spokojną rozmowę lub na umówienie spotkania.


Szczególnie cenne będą historie związane z tematyką realizowanych w tym roku projektów:

  • Kościół św. Trójcy w Koszęcinie – można zgłosić chęć udostępnienia lub przekazania pamiątek lub wspomnień związanych z kościołem, cmentarzem i parafią św. Trójcy, kapłanami, parafianami, wydarzeniami religijnymi

  • Nasi przodkowie – ofiary zbrodni katyńskiej – kontynuacja akcji Guzik Katyński, jaka odbyła się 13.04.2024 w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Do dzielenia się wspomnieniami o swoich zamordowanych krewnych zachęcam szczególnie osoby, które w naszym powiecie osiadły dopiero w czasie wojny lub już po wojnie i ich krewni nie byli związani z tym miejscem, w którym my mieszkamy obecnie.

  • Wielokulturowy Koszęcin – przywracamy pamięć – zbieramy informacje na temat dawnych mieszkańców wyznania ewangelickiego i mojżeszowego, narodowości niemieckiej czy żydowskiej. Poszukujemy m.in. listę żołnierzy Volkssturmu pogrzebanych na koszęcińskim cmentarzu ewangelickim, odtwarzamy biografie żydowskich mieszkańców Koszęcina i okolicy, także ofiar zbrodni Holokaustu.

  • Nie wyrzucaj, nie niszcz, nie pal – przekaż” – możliwość zgłoszenia do KAS-i spuścizny po osobach, z którymi nie byliśmy związani emocjonalnie (np. dalsza rodzina), z którą nie wiecie co zrobić, można też będzie zadeklarować chęć udostępnienia materiałów do digitalizacji.

Jak poznałam Jacobine. Opowieści cmentarza ewangelickiego

9 czerwca 2024 (niedziela), godz. 15.00 – 17.00

Cmentarz ewangelicki w Koszęcinie przy ul. Azaliowej (Stary Park)


Spacer i warsztaty terenowe wokół dziedzictwa ewangelików w powiecie lublinieckim. Uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, jakie działania zostały zrealizowane na cmentarzu, poznają historie pochowanych na nim zmarłych oraz pomysły związane z wiejskimi cmentarzami ewangelickimi w powiecie lublinieckim – Koszęcin, Piasek w gminie Woźniki i Molna w gminie Ciasna.

Na to spotkanie serdecznie zapraszam szczególnie mieszkańców tych miejscowości, zwłaszcza samorządowców oraz historyków z naszej okolicy.
To spotkanie przygotowane jest głównie z myślą o wszystkich miłośnikach koszęcińskiego cmentarza – tych którzy go odwiedzają, którzy tam odpoczywają, którzy go sprzątają, którzy mieli plany jak można go odnowić i ożywić. To będzie czas na rozmowę o tym jak możemy to robić.


Przy okazji będzie można zadać pytania dotyczące archiwum koszęcińskiego, archiwistyki społecznej, a także o muzea prywatne – o co w nich chodzi, jak działają, jak z nich korzystać i jak je wspierać.


Prosze o wcześniejsze zgłoszenia na to spotkanie:

mailowo: muzeumdv@zeslaska.pl (tytuł wiadomości: archifest, 09.06 – proszę podać ilość osób i wiek każdej z nich oraz numer telefonu kontaktowego do siebie)

telefonicznie: 506 919 865.


Promocję wydarzenia na szeroką skale prowadzi Centrum Archiwistyki Społecznej, informacje dostępne są w mediach ogólnopolskich i na stronach prowadzonych przez CAS:


strona wydarzenia koszęcińskiego

Spotkanie, spacer i warsztaty terenowe – Centrum Archiwistyki Społecznej (cas.org.pl)

strona wydarzenia CAS Archifest. Weekend archiwów społecznych. (cas.org.pl)

fb wydarzenia Archifest – weekend archiwów społecznych! | Facebook


informacje o wydarzeniu na stronach prowadzonych przez Muzeum:

Muzeum "Doctor Villa" w Koszęcinie (muzeumdv.blogspot.com)

i w mediach społecznościowych

https://www.facebook.com/MuzeumDoctorVillawKoszecinie/

https://www.facebook.com/Koszecinskie.Archiwum.Spoleczne/

wtorek, 4 czerwca 2024

ARCHIFEST - informacje organizacyjne

  

 

co 

ARCHIFEST – WEEKEND ARCHIWÓW SPOŁECZNYCH

DZIEŃ ARCHIWÓW I ARCHIWISTÓW

kto

Centralne Archiwum Społeczne w Warszawie

Koszęcińskie Archiwum Społeczne KAS-ia przy Muzeum „Doctor Villa” w Koszęcinie

patronat

Wójt Gminy Koszęcin pani Anna Korzekwa - Wojtal

gdzie

Koszęcin, powiat lubliniecki, województwo śląskie

kiedy

7-9 czerwca 2024r.

dla kogo

Dla wszystkich osób, którym bliska jest przeszłość tego miejsca i jego mieszkańców.

Dla byłych i obecnych mieszkańców Koszęcina i okolicy, powiatu lublinieckiego.

Udział w spotkaniu na cmentarzu ewangelickim jest także dla dzieci. Chociaż to jest teren otwarty, spacerowy to proszę nie przyprowadzać psów.


warunki uczestnictwa

07.06.2024 - piątek – spotkanie dotyczące kościółka na Trójcy – nabór zakończony

08.06.2024 - sobota – konsultacje telefoniczne (tel. 506 919 865) – w godzinach 12.00 – 18.00 – wystarczy zadzwonić w tych godzinach, bez rezerwacji

09.06.2024 - niedziela - spotkanie, spacer, warsztaty - godz. 15.00, cmentarz ewangelicki

proszę o zgłoszenie chęci udziału (ilość miejsc ograniczona) mailowo:  muzeumdv@zeslaska.pl - w temacie "archifest 09.06" - i proszę podać ilość osób i ich wiek oraz kontaktowy nr telefonu do siebie.


dostępność

Wydarzenie nie jest dostępne w ogólnym rozumieniu przepisów dotyczących dostępności. Jest otwarte, ale nie zapewniam (jeszcze tym razem) udogodnień niezbędnych dla osób z niepełnosprawnościami. np. słuchu, wzroku czy ruchowych.

Nie będzie się jednak odbywało nic, co utrudni udział na przykład osobie poruszającej się na wózku (poza samą, dosyć trudną, nawierzchnią alejek).

Proszę o bezwzględny wcześniejszy kontakt telefoniczny w sprawie ewentualnego udziału osoby sprawnej fizycznie, ale z niepełnosprawnością intelektualną. 


fotografowanie i nagrywanie

Udział w tych wydarzeniach nie wymaga zgody uczestników na publikowanie ich wizerunku. Nie będzie obligatoryjnego zdjęcia grupowego itp. atrakcji.

Bardzo proszę o nie fotografowanie obcych uczestników, a szczególnie dzieci, a przede wszystkim o to, by takich zdjęć z obcymi nam osobami nie publikować w mediach społecznościowych.

W czasie spotkań będziemy robić zdjęcia – są one nam niezbędne do dalszych prac, do dokumentacji tego działania, do promocji kolejnych działań. Ale zależy mi na tym, żebyśmy przy okazji uczyli się fotografować wydarzenia bez udziału osób.

W moim muzeum – a co za tym idzie w archiwum - staram się szanować prywatność i bezpieczeństwo i skłaniam się do coraz popularniejszej tendencji, by nie pokazywać zdjęć umożliwiających rozpoznanie osób. Takie mam zasady. Przychodząc na nasze wydarzenia zobowiązujesz się je respektować. Więcej bycia i korzystania – mniej rejestrowania.


dojście/dojazd - parking

Cmentarz znajduje się przy ulicy Azaliowej, pomiędzy ulicą księdza Gąski (za PSZOKiem) a Aleją Kasztanową i boiskiem (łąką).

Samochód można zaparkować tuż koło cmentarza przy ulicy Azaliowej i na ulicy Gąski. Proszę tak parkować, żeby nie blokować mieszkańcom wyjazdów z posesji.

Zachęcam do zwiedzania parku, otoczenia pałacu. Można wtedy skorzystać z parkingów na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie (zwiedzający mogą przejechać przez szlaban) i następnie przejść spacerem przez park i Aleją Kasztanową.

W związku z odpustem w parafii NSPJ – w kościele który znajduje się na początku ulicy Gaski mogą być trudności z zaparkowaniem samochodów tuż za kościołem. Proszę o podjechanie do końca ulicy, żeby nie przeszkadzać wiernym.

Przy cmentarzu nie ma stojaków na rowery, ale można je wprowadzić i postawić w dowolnym miejscu.


toalety i urządzenia higieniczne

W pobliżu cmentarza są toalety plenerowe ok. 100 m od wejścia.

Łazienki i ubikacje, również dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, znajdują się na terenie pałacu i Domu Pracy Twórczej.

Przewijak dla dzieci znajduje się na recepcji pałacu.

Nie ma w Koszęcinie komfortki do przewinięcia osoby dorosłej.

Nie ma wyznaczonych miejsc do karmienia niemowląt.


Inne atrakcje – co możesz w tym dniu jeszcze zrobić w Koszęcinie

W niedzielę 9 czerwca w kciele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli w pobliżu cmentarza i pałacu, odbywać się będzie odpust parafialny.

O godzinie 11.00 odprawiona zostanie suma odpustowa. Odpustowym kaznodzieją będzie ks. Piotr Górecki, profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

W tym dniu na sumie odpustowej o godz. 11.00 odprawianej za parafian, także ks. Przemysław Ablewicz będzie dziękował za 25 lat życia kapłańskiego.

Ksiądz Górecki jest historykiem i autorem bardzo ciekawej i ważnej publikacji biograficznej dotyczącej księdza Karla Urbana – proboszcza z Sadowa. Dwa tygodnie temu podczas odpustu na Trójcy wygłosił niezwykle interesujące i urzekające lekkością kazanie, odwołujące się właśnie do historii naszej parafii i takiego też kazania możemy się spodziewać tym razem. Dlatego zachęcam miłośników historii do takiego zaplanowania czasu, żeby przyjść nawet tylko na kazanie i sobie go posłuchać, choćby stojąc na zewnątrz kościoła.

Biografia księdza Urbana będzie do kupienia po mszach (na Trójcy wykupiliśmy wszystkie przywiezione egzemplarze).


Zespół pałacowo – parkowy w Koszęcinie, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

W tym dniu osoby indywidualne mogą również skorzystać ze zwiedzania pałacu z przewodnikiem. Odbywają się one o godzinach 12.00 i 15.00 (na te drugą grupę możecie zapisać znajomych lub krewnych ,których nie interesuje cmentarz ;))

W tym dniu oprowadzać będzie pan Piotr Hankus, artysta zespołu Śląsk, niezrównany gawędziarz, laureat nagrody Mistrz Mowy Polskiej. Warto skorzystać, posłuchać i wypytywać. Szczególnie zwróćcie uwagę na kaplicę, która jest miejscem pochówku także ewangelickich właścicieli Koszęcina.

Wstęp 10 złotych, obowiązują wcześniejsze zgłoszenia na recepcji (tel. 34 310 64 01) / ale bywa, że można dołączyć w ostatniej chwili jeśli limit osób nie jest wyczerpany/.

Nie ma już terminów na ten dzień na zwiedzania grupowe.


W pobliżu cmentarza znajduje się urokliwa baszta - ruina romantyczna (bezpieczne dojście od ulicy Gąski) oraz wieża widokowa – dostrzegalnia przeciwpożarowa, na którą można wejść w weekendy za opłatą 5 złotych (3 zł dzieci i młodzież do lat 18), bilety do kupienia w domu obok wieży tel. 34 357 66 68 (wszelkie informacje – dom kultury w Koszęcinie tel. 34 357 61 04 od pn do pt)

Facebook


Namawiam gorąco do zwiedzenia kościoła na Trójcy i do zwykłego spaceru po Koszęcinie. Możecie skorzystać z przewodnika „Dawny Koszecine”


informacje pogodowe

W RAZIE POGODY WYRAŹNIE BURZOWEJ I ULEWY SPOTKANIE NIESTETY NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Nie wejdziemy na cmentarz także w wypadku bezdeszczowej pogody, ale przy silnym wietrze – ponieważ stary drzewostan może stwarzać zagrożenie dla uczestników.

W takiej sytuacji z pewnością takie spotkanie zostanie zorganizowane w najbliższym możliwym terminie – bo o cmentarzu będziemy w tym roku dużo rozmawiać.

Możecie się także ze mną umówić np. indywidualnie lub grupowo na takie spotkanie, w dowolnym terminie.

Facebook

 

WYBORY 

 9 czerwca to niedziela wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zdecydowanie zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu.

Możecie głosować również w Koszęcinie, w lokalu, który mieści się w urzędzie gminy (ul.Powstańców Śląskich 10) lub w szkole (ul. Sobieskiego 9)  - obydwa są tuż obok pałacowego parku. Nie zapomnijcie tylko zaświadczenia uprawniającego do głosowania (zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać do 6 czerwca. 

 

 

jeśli macie jakiekolwiek pytania - piszcie

 

 

 

 

 

 

środa, 10 kwietnia 2024

Katyń 1940. Guzik mnie obchodzi.

 


KATYŃ 1940. GUZIK MNIE OBCHODZI.

13 kwietnia kolejny raz obchodzić będziemy Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej.

W wyniku sowieckiej akcji eksterminacyjnej, skierowanej przeciwko polskim jeńcom, w kwietniu i maju 1940 roku życie straciło blisko 22 tysiące Polaków. Żołnierzy, policjantów, lekarzy, prawników, polityków, dziennikarzy, artystów. 

Byli naszymi krewnymi.

Często nie zostało nam po Nich nic materialnego, nic poza pamięcią.

Długo ukrywaliśmy naszą tragedię, długo nie można było o niej rozmawiać i nie uczyło się o niej w szkołach. Odkrywamy naszych zamordowanych krewnych na nowo, odtwarzamy ze strzępków dokumentów ich życiorysy. Bo ważna jest nie tylko nasza pamięć o zbrodni, ale także pamięć o tym kim byli, pamięć o ich życiach.

Jestem krewną dwóch ofiar tej sowieckiej zbrodni. Nie należymy do Rodziny Katyńskiej ani innych organizacji zrzeszających to środowisko. Po prostu pamiętamy o Nich. O bracie mojej babci – Włodzimierzu Kulczyckim z Jarosławia i bracie mojej prababci – Zygmuncie Kazimierzu Piotrowskim urodzonym w Tuchowie.

Nie jesteśmy stąd. Moi krewni nie urodzili się tutaj, nie wychowali, nie wspomina się tutaj o nich. Oni przyjechali tutaj tylko w naszej pamięci. Ale my mamy prawo wspominać ich tam, gdzie jesteśmy. Dlatego właśnie to zrobimy i dlatego zachęcam Was do tego samego. Nie wiem ilu z mieszkańców Koszęcina i gminy Koszęcin, powiatu lublinieckiego czy województwa śląskiego jest w podobnej sytuacji, ale na pewno wielu. To spotkanie jest przede wszystkim dla nas. Dla rodzin osieroconych dodatkowo.  

Żeby uczcić pamięć naszych krewnych zamordowanych na Ukrainie Muzeum „Doctor Villa” w Koszęcinie zaprasza mieszkańców naszego powiatu, a szczególnie rodziny ofiar tej zbrodni, na spotkanie upamiętniające przy grobie-pomniku na koszęcińskim cmentarzu przy kościele św. Trójcy. 

Spotkanie połączone będzie z rozdaniem Guzików Katyńskich (przypinek będących replikami guzików od mundurów, znalezionych w grobie w Katyniu) w ramach akcji Muzeum Katyńskiego i Narodowego Centrum Kultury „Katyń. Guzik mnie obchodzi”.

Guzik to symbol naszej pamięci o Nich. Pamięci, która trwa już 84 lata, przez pokolenia. Od teraz mam swoje dwa guziki. Noszę je z dumą (tak, byłam z nimi głosować).

PROGRAM

Cmentarz w Koszęcinie przy kościele św. Trójcy 

13 kwietnia 2024 (sobota) 


Planowany przebieg spotkania:

15.30 objęcie wart przy pomniku (wartę honorową pełnić będą harcerze z Hufca ZHP im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu)

Ksiądz Proboszcz parafii św. Trójcy zaprasza na godzinę 15.45 na procesję ze światłem i różaniec fatimski, a po nim 

o 16.30 na mszę świętą, podczas której modlić się będziemy za dusze zamordowanych

po mszy (ok. 17.20) część spotkania przy grobie-pomniku - zapalenie zniczy, położenie kwiatów, rozdanie Guzików Katyńskich

ok. 18.15 zakończenie spotkania.


DLA UCZESTNIKÓW

Przyjdź, przyjedź i bądź z nami. 

Jeśli jesteś krewnym osoby, która jest ofiarą zbrodni katyńskiej.

Jeśli chcesz chcesz upamiętnić kogoś ze swojej miejscowości, grupy zawodowej czy absolwentów twojej szkoły.

Jeśli po prostu chcesz być z nami w tym dniu. 

Zaprosiłam również władze gmin okolicznych, jeśli nie organizują takich spotkań, żeby dołączyły do nas. 

Koszęcińscy katyńczycy byli policjantami. Rodzina Policyjna co roku składa im hołd i mam nadzieję, że będzie tak i tym razem. 

W tym roku nie przewiduję oficjalnych uroczystych przemów, koncertów i śpiewów czy apelu poległych i sztandarów. Chciała bym, żeby tym razem to było spontaniczne spotkanie naszej lokalnej społeczności. Zależy mi na spotkaniu rodzin katyńczyków, szczególnie najmłodszych pokoleń, by wspólnie dać wyraz pamięci o Ich śmierci, ale przede wszystkim wspominać ich życia. Dlatego chciała bym, żebyście wymienili się ze mną symbolicznie biografiami - za guziki. 

Jeśli będzie taka potrzeba wśród rodzin to uroczystość oficjalną zorganizuję za rok, w 85. rocznicę zbrodni katyńskiej.

sprawy organizacyjne

Cmentarz w Koszęcinie jest oddalony o 10 minut pieszej drogi od dworca w PKP w Koszęcinie. To doskonałe miejsce na sobotni spacer rodzinny. 

Proszę żebyście samochody parkowali raczej na parkingu po drugiej strony ulicy Sobieskiego, koło leśnictwa, zostawiając pod samym cmentarzem miejsca mieszkańcom. 

Grób - pomnik znajduje się po prawej, zachodniej stronie cmentarza, centralnie vis-a- vis wejścia do kościoła, zlokalizowanego w wieży, na osi nawy kościoła.

Bardzo was proszę o datki na remont kościoła, są ustawione puszki przy ołtarzach. Potrzeby w tym względzie są nieograniczone - ołtarz główny jest właśnie po remoncie, odnawiane będą polichromie, a innych wydatków również nie brakuje.  

Proszę także o właściwe zachowanie na cmentarzu, podczas nabożeństwa i mszy. Będziemy tam gośćmi. To ich uczestnicy są ważniejsi niż my. Nie chciała bym za kogokolwiek z nas się wstydzić. 

Na cmentarzu nie palimy papierosów, nie rozmawiamy głośno. Po cmentarzu nie jeździmy rowerami, zostawiamy je przed cmentarzem lub przyprowadzamy, od bramy do stojaka przy wejściu do kościoła lub pod soboty. Przypominam o tym, bo zbyt często byłam świadkiem takich zachowań. 


Żeby się z wami przywitać będę na was czekać zaraz za bramą przy grobie pp Burzyńskich, po lewej stronie od wejścia na cmentarz.  

Przynieście ze sobą znicze (jest wprawdzie zniczomat, ale nie mogę gwarantować co w nim będzie dostępne), tyle, ile chcecie zapalić za konkretne osoby. Mogą być z imieniem i nazwiskiem, ze zdjęciem, takie, jak zechcecie je przygotować. 

Przygotujcie jedno zdanie o swoim krewnym czy osobie, którą chcesz upamiętnić, tak żeby móc to powiedzieć - wymieć go z imienia, nazwiska, zawodu, opowiedzieć lub przeczytać o nim anegdotę. Nie wiem jak dużo nas będzie i na co będzie czas. Ale na pewno będę to mogła opublikować. 

Nie musisz też niczego mówić. To wyłącznie Twój wybór co zrobisz. 

Jeśli chcesz  - przywieź rodzinne pamiątki lub biografię, jeśli masz ją wydrukowaną (nie wszyscy mają wszystko zdigitalizowane), żeby się nimi podzielić. 

Przyślij biogram swojego krewnego, a ja go umieszczę na stronie  Katyń 1940. Guzik mnie obchodzi. (koszecinskiguzikkatynski.blogspot.com)


Na wszelki wypadek zapisz sobie mój numer telefonu. 

Daj mi znać, że się wybierasz, wpisując się pod wydarzeniem Katyń 1940. Guzik mnie obchodzi. | Facebook  W ten sposób łatwiej mi będzie planować to spotkanie.  

Na wydarzeniu wrzucam też aktualne informacje.

Wiosna wybuchła na raz wszystkimi roślinami. PRZYNIEŚCIE KWIATÓW - BZÓW, CZEREMCH, KALIN... 


dostępność

Spotkanie nie będzie "dostępne" w ustawowym tego słowa znaczeniu - nie będzie tłumacza migowego, pętli ani innych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami lub o specjalnych potrzebach. Nie przewiduję nagłośnienia. Nie będzie miejsc siedzących koło pomnika.

Spotkanie jest otwarte - czyli nie trzeba na nie specjalnych zaproszeń. 

Parkingi koło kościoła są wysypane ubitym tłuczniem, dojście od bramy do kościoła jest brukowane, ale krzywe, lub wyłożone nierównymi  płytami kamiennymi (ale swobodnie się po nich przejeżdża), a grób-pomnik stoi na trawie. Wjazd do kościoła od strony pomnika jest bez schodów (wejście boczne, której jest wejściem głównym, jest ze schodami wewnątrz i "uciekającymi" ciężkimi drzwiami). Nie ma koło cmentarza wyznaczonego miejsca parkingowego dla OzN, bo #dostępność miejsc jest jednakowa (bez krawężników). CO JEŚLI NIE MOŻESZ PRZYJŚĆ LUB PRZYJECHAĆ 

Jeśli nie możesz przyjechać, a chcesz upamiętnić swoich krewnych (lub niekoniecznie krewnych) lub zdobyć Guzik Katyński możesz 

- poszukać czy w twojej w okolicy ktoś inny (organizacja, instytucja, szkoła, osoba) bierze udział w akcji i czy możesz dostać guzik od niej

- przysłać do mnie biogram, wspomnienie o swoim krewnym, a dołączę go do strony „Guzik mnie obchodzi”, Katyń 1940. Guzik mnie obchodzi. (koszecinskiguzikkatynski.blogspot.com)

Skontaktuj się ze mną. Chcę wiedzieć czy za rok mam organizować oficjalne spotkanie z okazji 85. rocznicy zbrodni katyńskiej lub sprowadzać guziki dla kolejnych rodzin.  


Do zobaczenia 13 kwietnia. 

Katarzyna MańkoKontakt do mnie

e-mail: muzeumdv@zeslaska.pl

messenger Dawny Koszęcin i jego mieszkańcy:

https://www.facebook.com/Koszecinskie.Archiwum.Spoleczne/

w sytuacjach wyjątkowych telefon 506 919 865, najlepiej w godzinach 18.00-20.00, wiadomości tekstowe bez ograniczeń

Możesz się też wpisać w komentarzu pod tym postem i zostawić do siebie kontakt. 


Z uwagi na ogromne zainteresowanie akcją jej organizatorzy przydzielili każdemu, kto je będzie rozdawał, 150 sztuk guzików, dokładnie tyle, ile mieści się lekarskiej torbie mojego dziadka. Zupełnie spontanicznie wystąpiłam o przysłanie Guzików, i tak samo spontanicznie organizuję to spotkanie. Jeśli będzie taka potrzeba i zainteresowanie będę to powtarzać. Ale musicie mi dać znać, że jest taka potrzeba. Ja swoje guziki już odzyskałam.