BIBLIOTEKA

Książki są po to, żeby je czytać. Książki żyją tylko wtedy, kiedy są czytane. Wypożyczam książki ze swojej biblioteki, żeby żyły, a nie tylko ku-rzyły się na półkach. Jeśli któraś Cię interesuje - napisz maila lub smsa.  

Jeśli posiadasz regionalia (opracowania historyczne, turystyczne, krajoznawcze, wspomnienia, dzienniki, kroniki, legendy itd) z naszej okolicy inne niż wymienione i chcesz je nam sprzedać, przekazać lub wypożyczyć - również skontaktuj się ze mną. 

Wszystkie książki, które przeznaczam do wypożyczeń (lektury szkolne, literatura piękna, literatura dla dzieci i młodzieży, poezja, publikacje z dziedziny nauk humanistycznych, historii, filozofii, religii, kulturoznawstwa, etnografii, pedagogiki), zostaną wprowadzone do katalogu internetowego. Ale jeszcze nie teraz, bo jest ostatnia czynność, na którą mam czas. Jeśli jednak czegoś szukasz - po prostu zapytaj, biblioteka MDV liczy kilka tysięcy woluminów, być może także ten, którego potrzebujesz. Poniższa bibliografia prezentuje tylko te, które mam właśnie pod ręką. 

rysunek - portret profesora Filutka z pieskiem i prasolką, w antycznej owalnej ramie
   

Dlaczego Biblioteka pod Filutkiem?  

Ponieważ naturalnej wielkości rysunek profesora Filutka i jego pieska Filusia od ponad 50 lat strzeże klatki schodowej DV i są obaj jedną z bardziej intrygujących części jej historii. I moim zdaniem zasługiwali na własną "instytucję".

 (źródło rysunku:https://komiksbaza.pl/w2226/prof-filutek-1948-1966 )

 

  

PUBLIKACJE WYDAWNICTWA NIESPIESZNE 

DLA DZIECI, PEDAGOGÓW I RODZICÓW

(uwaga! czytelnicy Biblioteki Pod Filutkiem mają zniżkę na zakupy książek w Nieśpiesznym) 

Komorowska Anna, Ścieżka bosych stóp. Trzy drogi do naturalnych placów zabaw. 2020

Komorowska Anna, Jeśli nie plac zabaw, to co? 2022

Komorowska Anna, Rokita Michał; Kuchnia błotna. 20 przepisów na naturalne place zabaw. 2019

Rokita Michał, Jak zbudować kuchnię błotną, Instrukcja krok po kroku. 2022


Chmielińska Aneta, Dzikie opowieści. Wędrówka tropem tajemnic natury. 2021

Jodełka Anna, Leśne warsztaty. Poradnik dla nauczycieli, edukatorów i rodziców. 2020

Komorowska Ańa, Zabawy architektoniczne. Wychowanie przez budowanie. 2021

Nawrocka- Rohnka Joanna, Dobry warun na zdrowie. Plan minimum dla twojej rodziny. 2021

Panek-Płókarz Daria, Żyj lokalnie. Dlaczego warto z rodziną mieszkać w mieście. 2022


Komorowska Anna, Małe biur projektowe. Jak zaprojektowałam swoją firmę. 2019

Zych, Krystian, Podcast level up. Wznieś swój podkast na wyższy poziom.2021


LITERATURA FAKTU

Bouvier Nicolas, Oswajanie świata, 2005

Newman Bernard, Rowerem przez II RP, Reportaż z 1934 roku, 2021 

Karta, Kwartalnik, Przemijanie ziemian 87/2016

Sala Władysław, Do powstańców śląskich młodych zaciągają, 1982

Springer Filip, Wanna z kolumnadą 

Szczygieł Mariusz, Gottland 

i wiele innych


OGRODNICTWO I PRZYRODA

Oudolf Piet, Gerritsen Henk, Tworzę ogród naturalny, 2022 

Mitkowska Anna, Siewniak Marek, Tezaurus sztuki ogrodowej, 2021 

i inne 


DZIEDZICTWO I JEGO OCHRONA

Dom na Śląsku. Katalog projektów domów jednorodzinnych dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego. 2022

Dziedzictwo obok mnie. Poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach. 2016

Dziedzictwo obok mnie. Inspiracje do działań lokalnych. 2016

Gmiter Małgorzata, Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych. 2013

Niematerialne dziedzictwo kulturowe – wyd NID

Niematerialne dziedzictwo kulturowe - wyd UNESCO

red. Rottemund Andrzej, Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe. 2014


MUZEALNICTWO 

WYDAWNICTWO UNIVERSITAS i Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, SERIA MUZEOLOGIA

t. 1 red. Folga – Januszewska Dorota i Gutowski Bartłomiej, Ekonomia muzeum, 2010

t. 2 Matassa Freda, Zarządzenie zbiorami muzeum. 2012

t. 3 Muzea, wystawy, wypożyczenia. 2012

t. 4 Borusiewicz Mirosław Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum. 2012

t. 6 Gredka Iwona, Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych. 2013

t. 8 Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement, część 1. 2014

t. 9 Szelag Marcin, Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część 2. 2014

t. 13 Murzyn – Kupisz Monika, Działek Jarosław, Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury. 2016

1.15 Muzeum Etyczne. Księga dedykowana profesorowi Stanisławowi Waltosiowi w 85 rocznicę urodzin. 2017

 

ETNOGRAFIA 


WYWIADY


KOLEKCJA KSIĘDZA TADEUSZA FRYCA

KOLEKCJA DOKTORA ZYGMUNTA IZDEBSKIEGO 

 

REGIONALIA


Baron, Arkadiusz, Dzieje kolei Kluczbork-Tarnowskie Góry 1884-2016 (przez Olesno – Lubliniec), 2019

Brożek, Krzysztof, Polska służba medyczna w powstaniach śląskich i plebiscycie 1918-1922, 1973


Głazek, Dorota, Domus Celeberrima. Architektura sakralna (katolicka) przemysłowej części Górnego Śląska 1870-1914, 2003


Gołąbek, Damian, Boronowskie legendy i opowieści, 2005

Gołąbek, Damian, Szkice z dziejów Boronowa i okolicy, 2008


Goszyk, Edward, Nadleśnictwo Koszęcin, Kartki z historii lasów i łowiectwa, 2003

Goszyk, Edward, Panowie na Koszęcinie, Od dziejów najdawniejszych po Zespół „Śląsk”, 2008


Hrycyk, Bogusław, Śladami historii. przewodnik historyczny, 2018


Janik Teresa i Maciej, Lubliniec i okolice, przewodnik krajoznawczy


Kalinowski, Piotr, Polska Zachodnia, wieści z okolicy Koszęcina, wycinki prasowe z lat 1927-1939

Kalinowski, Piotr, Powiat lubliniecki na mapie Karola de Perthees z 1787roku, 2014


Kochanek, Józef, Ludowy Zespół[Klub] Sportowy [LZS, LKS] „Śląsk” Koszęcin lata 1948-2008, monografia, 2008

Krupa Sławomira, Harkawy Aleksander, Właściciele koszęcińskiego pałacu raz ich siedziba w okresie od XVII wieku do 1945 roku. Zarys dziejów. 2019


Mędlewski, Michał, Tajemnica Czarnego Lasu, 2019


Myrcik, Jan, Drewniane kościoły na ziemi lublinieckiej, 1997

Myrcik, Jan, Gmina Koszęcin i jej patron Walenty Roździeński, 2013

Myrcik, Jan, Koszęcin i okolice, rys historyczny-ludzie-zabytki, 1994

Myrcik, Jan, Koszęcińskie kościoły i kapliczki, 1998

Myrcik, Jan, Krótka historia koszęcińskiego rzemiosła, 2013

Myrcik, Jan, Legendy koszęcińskie, 1997

Myrcik, Jan, Od Piastów Opolskich po rozśpiewany „Śląsk”. Pałac w Koszęcinie i jego właściciele, 1998

Myrcik, Jan, Parafia i kościół NSPJ w Koszęcinie, zarys monograficzny, 1994

Myrcik, Jan, Pół wieku „Śląska”, zarys monograficzny Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”2004

Myrcik, Jan, Pro memoria tom I, Epitafium dla poległych koszęcinian, 2010

Myrcik, Jan, Kalamala, Edward, Koszęcin i okolice,


Piaskowski, Jerzy, Walenty Roździeński i jego poemat hutniczy „Officina ferraria”, 1991


Płazak, Ignacy, Architektura i budownictwo zabytkowe powiatu lublinieckiego, 1961

 

Pyka, Kazimiera, Śląskie wspomnienia, 2013

 

Rejduch-Samkowa, Izabela, Samek, Jan, Katalog zabytków sztuki w Polsce tom VI województwo katowickie zeszyt 8 powiat lubliniecki 1960


Sladek, Aleksandra, Dzieje szkoły podstawowej w Rusinowicach na przestrzeni wieków: edukacja w Szkole Podstawowej w Rusinowicach w latach 1802-2010, 2012


Świtała-Mastalerz, Joanna, O duchach, strzygach, utopcach… „Spichlerzowe” podania i legendy, 2008


Tyrol, Czesław, Walory przyrodnicze i kulturowe gminy Koszęcin, 2015


Wichura-Zajdel, Edward, Z dziejów duchowieństwa śląskiego w czasie wojny 1939-1945, 1968


Wysocki, Józef, Historia naszych przodków, 2014


Zinkow, Lucjan; Kotarski, Marian, Rowerem po województwie częstochowskim, seria Dokąd w wolną sobotę , 1984


Dom-zabytkowa architektura mieszkalna, Wiadomości konserwatorskie województwa śląskiego nr 6, 2014

Dwory i pałace Ziemi Lublinieckiej, broszura, 2019

Gmina Koszęcin – folder promocyjny, bez daty (2010?)

Gmina Koszęcin – folder promocyjny, bez daty (2014?)

Gmina Koszęcin, plany miejscowości (bez daty)

Nadleśnictwo Koszęcin, historia i teraźniejszość, folder, bez daty (2019?)

Losy harcerzy i harcerek Hufca ZHP Lubliniec w latach 1939-1945, 2018

Ogród biblijny w Koszęcinie – broszura, bez daty

Powiat Lubliniecki – weryfikacja zabytków województwa śląskiego, broszura, 2005

Stroje Ludowe Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zestaw I

Szkice lublinieckie nr 9, 2014

Szkice lublinieckie nr 8, 2008